Bestikkelse – Et forslag til en definition

Hvor de videnskaber, der beskæftiger sig med policy-spørgsmål (fx statskundskab) har en omfattende litteratur om begrebet bestikkelse, er den filosofiske litteratur om emnet relativt begrænset. Det er beklageligt, da spørgsmålet »hvad er bestikkelse« dels kalder på filosofisk analyse og præcision, dels er et vigtigt spørgsmål for så vidt vi betragter bestikkelse som i hvert fald prima facie illegitimt og som et potentielt stort problem for erhvervsliv (nationalt og globalt), offentlige aktører, og for det fælles gode. Jeg skal i denne artikel hovedsagligt beskæfite mig med en filosofisk analyse af begrebet bestikkelse, men jeg vil på den baggrund inddrage nogle policy-overvejelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *